จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 338 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การรักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศ ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจความรักและหวงแหน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เริ่มในเวลา 15.00 น ไปจนถึง เวลา 18.00 น ที่ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โทร. 0 5361 4417  โทรสาร. 0 5361 44303

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ