คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พิจารณาออกคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 423 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พิจารณาออกคำสั่งตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 พร้อมยังคงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

 

           ที่ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 19/2563 โดยในที่ประชุมประธานได้แจ้งเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 37 และในจังหวัดเป็นวันที่ 85

            จากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิจารณาร่างและมีมติเห็นชอบ กิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 5 และมาตรการควบคุมการดำเนินกิจกรรม/กิจการ ความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดและการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ