ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 542 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในจังหวัดพะเยา  สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้  อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จาก อำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูกามยาวและอำเภอจุนจำนวน 30 คน   โดยมีนางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

           โดยนางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย  กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างวิทยากรเครือข่าย โดยวิทยากรเครือข่ายจะนำความรู้ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ระยะที่ 2  คือการกบรมในวันนี้  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  โดยทั้ง 7 จังหวัด จะมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19 ระบาด จำเป็นต้อง มีการปรับหลักสูตร และลดกลุ่มเป้าหมายลง เหลือจังหวัดละ 30 คน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ