สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1382 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบทั่วประเทศ สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มีเหตุจำเป็น ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ในแต่ละปีสำนักงานประกันสังคม จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก อาทิ การย้ายที่พัก หรือย้ายสถานที่ทำงานใหม่สำหรับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2563สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th และ Application : SSO Connect โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

สำหรับการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้ง แนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่จะติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วยทุกครั้ง กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน ต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2630 หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ