แพทย์มช.เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาดปี 2563 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 717 ครั้ง

อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาดหนักช่วงหน้าฝน ย้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค หากมีไข้สูงเฉียบพลันให้รีบพบแพทย์ทันที..//

อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไข้เลือดออกทั่วประเทศพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 16,924 ราย เสียชีวิต 11 ราย ภาคเหนือพบผู้ป่วย 2,246 ราย เสียชีวิต 3 ราย จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 9 มิถุนายน 2563 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยจำนวน 217 ราย ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 59 ของประเทศ โดยอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเชียงดาว ,อำเภอฮอด และอำเภอแม่ริม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้สูง ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ให้นึกถึงโรคไข้เลือดออกไว้ก่อนเสมอ หรือเมื่อไข้ลงแล้วยังมีอาการอ่อนเพลียมาก อาเจียนมาก ปวดท้อง กระสับกระส่าย เพ้อ ร้องกวนมากในเด็ก ตัวเย็น เหงื่อออก ซึม มีเลือดออกผิดปกติและปัสสาวะออกน้อยลง ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว และขอย้ำเตือนทุกหน่วยงานหากพบผู้ป่วยไข้เลือดออก หรือสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกให้ลงสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง ใช้มาตรการควบคุมโรค 3-3-1  ได้แก่ แจ้งพื้นที่ที่พบผู้ป่วยภายใน 3 ชม. ,ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ภายใน 3 ชม. และพ่นสารเคมีภายใน 1 วัน รวมทั้งให้ความรู้มาตรการ  3 เก็บ 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายพักอาศัย ,2.เก็บขยะ และเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ ให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หรือใส่ทรายทีมีฟอสฆ่าลูกน้ำยุงลาย พร้อมให้ความรู้ แผ่นพับ แจกยาทากันยุง แจกทรายทีมีฟอส แก่ประชาชนในพื้นที่   นอกจากนี้ ประชาชนต้องป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ด้วยการ นอนกางมุ้ง สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง หมั่นอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ปราศจากกลิ่นเหงื่อไคล ใช้สารไล่ยุงสมุนไพร เปิดพัดลมไล่ยุง หรือการใช้วิธีกำจัดอื่น และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น อับลมและต้องมีแสงสว่างเพียงพอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ