รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 461 ครั้ง

      พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตันรุ่น 1 เนกขัมมบารมี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ และบูรณะเสนาสนะภายในวัดดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตันรุ่น 1 เนกขัมมบารมี โดยมีพระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙)ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
      พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตันรุ่น 1 เนกขัมมบารมี ประกอบพิธีโดยพระมหาเถระ พระเถระ พระคณาจารย์ นั่งปรกปลุกเสกอธิฐานจิต อาทิ หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคฺเตโช) วัดแม่พริกบน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (ครูบาเสนาะ กตสาโร) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระครูสุนทรวรนาถ (ครูบานเรศ สุรนาโถ) วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครูบาปัญญาชัย พุทธรักชิตะ วัดราษฎร์ดำรง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พระครูธีรนันทสิทธิ์ (บุญฤทธิ์ ธีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสบหลบ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
     โดยมี พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าพิธีจำนวนมาก พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลฯ ดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ และบูรณะเสนาสนะภายวัดดอนตัน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปีในช่วงฤดูฝน บางปีน้ำท่วมสูงทำให้เสนาสนะชำรุดเสียหาย ทางคณะกรรมการวัดดอนตัน มีมติร่วมกันสร้างวัดถุมงคล เพื่อหาทุนสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ เพื่อเก็บเสนาสนะและจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด ทั้งนี้สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี 020303306052 ธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี สร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ หรือโทรศัพท์ 08-98822473 08-95607467

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ