จังหวัดลำพูน จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 435 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

 นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563  และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีการให้บริการการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ