สวท.เชียงใหม่ ส่งเสริมเครือข่ายวิทยุชุมชน รับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ให้นำไปเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 365 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ เครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำแอปพลิเคชันไลน์ให้เครือข่ายวิทยุชุมชน สามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

ที่ ห้องประชุมชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชนที่มีการดำเนินการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายรัชชัย วัฒนะโชติหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ในการนี้ได้มีการหารือร่วมกันในการขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชนและกรมประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการนำแอปพลิเคชันไลน์มาเป็นเครื่องมือให้เครือข่ายวิทยุชุมชน สามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการกับเครือข่ายวิทยุชุมชนให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการการประสานความร่วมมือในการขยายผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินการกับเครือข่ายวิทยุชุมชนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชนและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ