สนง.พมจ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 1328 ครั้ง

     (5 กรกฎาคม 2563) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

     โดยนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ