ม.พะเยา จัดโครงการ พัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชนประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 422 ครั้ง

             รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะพูดคุย กับผู้นำชุมชน 18 หมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผุ้นำชุมชนประจำปี 2563 ในพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับในครั้งนี้

            รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา มาพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ซึ่งจากนี้ไปจะได้ทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาให้สามารถเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง และต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่คอยดูแลมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนตำบลแม่กา จะสามารถทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนที่ผ่านมา

            ด้าน ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา กำลังผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการให้งบประประมาณสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างงานในมหาวิทยาลัย หลังสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 เดือนด้วยกัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสำรวจป่า พื้นที่แหล่งน้ำชุมชน และพื้นที่เกษตรชุมชน เป็นต้น หลังจากนี้จะผลักดันให้เกิดการปลูกเห็ดเผาะในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลดการเผาป่า และสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย

            ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เสียสละเพื่อส่วนรวม และพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาไปด้วยกันในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ