โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวเงินหมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 425 ครั้ง

             นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเชียงคำ เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวเงินหมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดพะเยา ด้วยงบประมาณ 3,364,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาผิวทางชำรุดแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อส่งผลให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวเกิดจากการรับฟังเสียงสะท้อนที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผนวกกับการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงทำให้ถนนสายบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองบัวเงินหมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นถนนที่ประชาชนสัญจรเชื่อมโยงไปยังอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนเกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง ประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ