จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 418 ครั้ง

เช้าวันนี้ (9 ก.ค. 63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเตรียมการการเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการฯ ขอคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563

            โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ(ร่าง)โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง หรือ พมพ.(จว.มส.) : การสำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน พมพ. ยามชายแดน 34 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ และในพื้นที่  พมพ. ยามชายแดน 34 หมู่บ้าน , การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ พมพ. ยามชายแดน 34 หมู่บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ