มูลนิธิรักษ์ไทย สำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในเขตเทศบาลนครลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 443 ครั้ง

     นางสาวอัจฉรา สงวนพงษ์ นักอาชีวบำบัดปฏิบัติการ และอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย โดมีนายภูมิใจ ไกลสิทธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระดมทุนแหล่งทุน ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 4 ราย ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เบื้องต้น ทางด้านบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

     อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้หญิงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยตรง โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณา เพื่อนำกลับมาช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วย ในเขตเทศบาลนครลำปางต่อไป

     สำหรับมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินการภายในประเทศไทยมา 30 ปี เป็นโครงการในพื้นที่ ในการส่งเสริมวิถีชีวิต การศึกษา และด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเสมอภาคและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ