มูลนิธิร่วมกตัญญู หงี่เต็กตึ๊ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 566 ครั้ง

ที่สนามโรงเรียนบ้านฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  คุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว มอบให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รวม 7  ตำบล  61  หมู่บ้าน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่   โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

                           ทั้งนี้ จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา จากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงกำลังแรง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่ ต้นเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา  ทำให้มี สภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดน่าน  ราษฎรที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดารได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น  เป็นจำนวนมาก    โดยจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการ สำรวจจำนวนราษฎร ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในช่วงเวลาดังกล่าว   ปรากฏว่ามีราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในพื้นที่  ทั้ง 15 อำเภอ ประชาชน รวม 105,665   คน 

                               และในครั้งนี้ ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู  ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว มามอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอภูเพียง   จำนวน 700 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาควาทมเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับ จากผลกระทบภายหนาว   ในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ