ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 341 ครั้ง

ว่าที่ร้อยเอก อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุผลคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจด้วยกิจกรรมภาพวาด โดยวาดตามความสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธรรมชาติ สังคม ฯลฯ ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก ความสมบูรณ์ รูปแบบที่มีเฉพาะตน และคุณค่าความงามทางศิลปะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 5 และ 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอับดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ร่วมชิงรางวัลมากกว่า 100000 บาท ระดับนานาชาติ ส่วนผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมโครงการและถูกต้องตามกติกาจะได้รับในเกียรติบัตร นักเรียนนักศึกษาในสังกัดที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น สมัครได้ที่ http://rscience.go.th/painting/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 63 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 70 ซอยประวิทย์และเพื่อน ( เทศบาลรังสรรค์เหนือ 14 ) ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ( เยื้องสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ) กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2577 5455

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรพรรณ อภิวัฒน์เดชากุล (นักศึกษาฝึกงาน)
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ