ลำพูน ชวนส่งภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 13,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 567 ครั้ง

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิซิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้นการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุผลคิดสร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับพัฒนาในด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพความงามในจิตใจด้วยกิจกรรมภาพวาด โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ,2,3,4,5 และ 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ส่วนผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าร่วมโครงการและถูกต้องตามกติกาจะได้รับใบเกียรติบัตร     

ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12110 หรือ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เลขที่ 70 ชอยประวิทย์และเพื่อน (เทศบาลรังสรรค์เหนือ 14) ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (เยื้องสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์) กรุงเทพฯ 10900 รายละเอียดกติกาเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://rscience.go.th/painting/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5775455 , 02-5775458 – 9 ต่อ 212 และ 305

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ