เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ วางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 596 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ วางระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

    วันนี้ (10 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทําให้ไม่สามารถส่งผลผลิตไปยังผู้ประกอบการรับซื้อลําไยภายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศได้ในช่วงเดือน ที่ผลผลิตออกเป็นจํานวนมาก ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดทำระบบเครือข่ายการตลาดแปลงใหญ่ลำไยขึ้น เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด และเชื่อมโยงตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

    สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกลำไย ทั้งหมด 318,291 ไร่ มีผลผลิตรวม 264,098 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 25,462 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.60 ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ส่งเสริมการทำระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ชนิดสินค้า (ลำไย) ในพื้นที่ 15 อำเภอ กว่า 31 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,055 ราย คิดเป็นพื้นที่13,272 ไร่ ให้มีการพัฒนาทั้งในด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพลำไยให้ได้มาตรฐานออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว/ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ