เชียงใหม่ เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประกอบด้วย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายโกวิทย์ ธารณา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง นายชัยธวัช ตุลาธน ผศ.วลัยพร รัตนเศรษฐ และนายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมี นายวิรุฬ พรรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วม

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ผู้แทนคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีสาธารณะนอกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการศึกษา แก้ไข บทบัญญัติต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำไปประมวลเพื่อรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ