จังหวัดน่าน ประสานงานความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 441 ครั้ง

 นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยได้ประชุมเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินกิจกรรมโครงการประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับได้สำรวจพื้นที่และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เบื้องต้นแล้ว
    ด้านสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา และสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รายงานการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์พื้นที่บ้านจุน ม.4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว พร้อมกับชุดปฎิบัติการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ และสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม จัดชุดออกลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า เฝ้าระวังไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่จริม พื้นที่บ้านหาดไร่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา และจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยวิธีการชิงเผาแบบควบคุมโดยกำลังพลเพื่อทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ