รวมพลังจิตอาสาพระราชทานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ห้วงฤดูฝน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 342 ครั้ง

     วันนี้ (14 ก.ค. 63) เวลา 9.00 น. นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ห้วงฤดูฝน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จิตอาสาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงประชาชน จำนวน 60 คน เข้าร่วม ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวมพลังของจิตอาสาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ โดยได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำเหมืองแกนที่น้ำผ่านตัวเมืองแม่สะเรียง บริเวณประตูน้ำเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น ลดปริมาณน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน รวมทั้ง ลดการเกิดกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง ที่จะก่อให้เกิดโรคภัยต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และเป็นแนวทางเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดอุทกภัยและวาตภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

     ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 แจ้งให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่เกิดภัยซ้ำซาก ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ลักษณะอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ