ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 470 ครั้ง

     ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยประชาชนมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน พล.ต.ต. สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล พร้อมทั้งให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน และพบปะมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 8 สถานี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 800 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดอาชญากรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คดีเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ในภาพรวมของประเทศลดลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ค่อนข้างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน มากขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชน แต่มีภารกิจหลายด้านทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาล จึงต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมืองต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ