สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ติดตามสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 459 ครั้ง

นางสาวณิญา  ปันดอนไฟ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ที่สนใจปลูกกล้วยไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กล้วยไม้) ปี 2563 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง 3 จุด ประกอบด้วย จุดแรก ณ ฟาร์มร้อยตะวัน หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ของนายขรรชัย เฮงพิพัฒน์ ที่ผสมพันธุ์และผลิตกล้วยไม้ไอยเรศ รองเท้านารี และลูกผสมอื่นๆ เพื่อได้กล้วยที่สวยงาม มีการจำหน่ายทางออนไลน์ ส่งเพาะเมล็ดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร จุดที่สอง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายมานิต ขันเขียว เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ซิมบิเดียมสีชมพู สีเหลือง ฯลฯ เพื่อตัดดอกในข่วงฤดูหนาวจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ และจุดที่สาม ณ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  นางอมร แต้มดื่ม เกษตรผู้ปลูกดาวเรืองตัดดอกจำหน่ายตลาดดอกไม้ในจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ ซึ่งสนใจการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า เพื่อจำหน่ายในตลาดไม้ดอกในอนาคต  

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 ชนิดพืช "กล้วยไม้" โดยหากเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 0 5435 6677 และ 0 5482 9698 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ