สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 408 ครั้ง

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2563 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรนวัตกรรม 4.0 เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และระบบเซ็นเซอร์น้ำอัจฉริยะ รวมถึงการสำรวจแมลงศัตรูพืชและป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

            การอบรมดังกล่าวมีสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรปี 2563 เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 60 ราย เข้าร่วมฝึกอบรม

 

Cr.สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ