คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับประเทศ รอบประเมินพื้นที่ จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 299 ครั้งวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-13.40 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา รอบประเมินพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พะเยา เรือนจำจังหวัดพะเยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท เข้าร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ อาจารย์ศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ อาจารย์ธงชัย บุตรนุชิต ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ธิดา จุลินทร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานกับจังหวัดพะเยาและได้ให้คำคมกับ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา คือ PHAYAO TO BE NUMBER ONE NEVER DIE ยังคงมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ