สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เดินหน้าสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ส่งเสริมอาชีพตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 429 ครั้ง

นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับนางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอำเภอสบปราบ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ติดตามการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้/ผู้สนใจผู้ปลูกกล้วยไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กล้วยไม้) ปี 2563 เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งพบว่าเกษตรกรยังคงมีการเลี้ยง/ดูแลกล้วยไม้สกุลแวนด้า และอื่นๆ โดยในปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้รวมกลุ่มในการผลิตเพื่อสร้างรายได้ แต่ยังคงมีการเลี้ยงในโรงขนาดเล็กตามบ้าน เป็นงานอดิเรก เพื่อความสวยงาม และเชิงอนุรักษ์กล้วยไม้ "ฟ้ามุ่ย" ที่เป็นกล้วยไม้สำคัญในพื้นที่อำเภอสบปราบ

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 ชนิดพืช "กล้วยไม้" หากเกษตรกรสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 0 5435 6677 และ 0 5482 9698 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ