อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยและการเชื่อมโยงตลาด ที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 524 ครั้ง

อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยและการเชื่อมโยงตลาด ที่จังหวัดลำพูน ขอชาวสวนบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ พยายามทำลำไยสดช่อ และขายลำไยรูดร่วงเป็นทางเลือกสุดท้าย สถานการณ์ในปีนี้เกินความคาดหมาย แต่จะร่วมกันฝ่าวิกฤตไปให้ได้

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยภาคเหนือ และการเชื่อมโยงตลาด ปี 2563 ที่จังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนว โดยภายหลังจากการหารือ อธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สถานกาณณ์ด้านตลาดลำไยในปีนี้ปัญหาเกินความคาดหมาย ผลผลิตลำไยได้รับผลกระทบทั้งเรื่องภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของโควิด 19 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งหาแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกัน เบื้องต้นพบปัญหาการทำลำไยของจังหวัดลำพูน ทั้งเรื่องของคุณภาพ เกรด AA มีจำนวนลดน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นเกรด B – C จึงต้องเพิ่มสัดส่วนการแปรรูปทั้งในและนอกประเทศ พบปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอสำหรับการทำลำไยสดช่อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายใน ได้ปรับแผนการกระจายลำไยผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการส่งออกเพื่อการบริโภคสด และเพื่อการแปรรูป โดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้มีศักภาพผลักดันส่งออกกิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่แสดงเจตจำนงค์เข้ามาร่วมดำเนินการ คาดว่าจะสามารถกระจายผลผลิตได้ 300 – 500 ตัน/วัน  ส่วนตลาดในประเทศจะเพิ่มสัดส่วนการแปรรูป และการบริโภคสดซึ่งได้เชื่อมโยงตลาดล่วงหน้ากับห้างสรรพสินค้าไว้แล้ว  นอกจากนี้ กรมการค้า-ยใน ยังได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมลำไยสดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ไว้แล้ว กิโลกรัมละ 2 บาท สามารถสนับสนุนได้ 3-5 หมื่นตัน งบประมาณ 150 ล้านบาท หากไม่เพียงพอพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มเติม

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไยลำพูน ช่วยกันบริหารจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ พยายามมองหาตลาดที่จะเกิดผลดีมากที่สุด เป็นไปได้ควรขายลำไยสดช่อมากกว่าทำลำไยร่วง ขอให้การทำลำไยร่วงเป็นทางเลือกสุดท้าย สถานการณ์ในปีนี้เกินความคาดหมาย แต่จะร่วมกันฝ่าวิกฤตไปให้ได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ