เกษตรพะเยา เร่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่และไม้ผลอื่นๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 375 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่และไม้ผลอื่นๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยวิธีการให้ความรู้เรื่องการตัดทอนกิ่ง การให้ปุ๋ย การดูแลเรื่องศัตรูพืช ตลอดจนการดูแลผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

 

            นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยพะเยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในเรื่องการดูแลผลผลิตลิ้นจี่และไม้ผลอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยได้มีการให้ความรู้การใช้ปุ๋ย การดูแลแมลงศัตรูพืช การตัด ทอน กิ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งของลำต้นไม้ผลต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

            เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศ รวมทั้งไม้ผลอื่นๆ ทั้งลำไย มะม่วง จึงได้ทำการส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนถึงวิธีการดูแลรักษาผลผลิตให้ได้ผลผลิตที่ดี และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ตามแบบลักษณะทำน้อยได้มาก จึงได้ให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในการที่จะดูแลผลผลิตดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ