สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี63 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 350 ครั้ง

วานนี้ (19 ก.ค. 63) นางสาวภารดี ประไม พัฒนาการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ให้การสนับสนุนวิทยากรระดับจังหวัด หรือ ครู ก. ในการประชุมผู้จัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขุนยวม

            โดยในภาคเช้ามีผู้จัดเก็บ จปฐ. จากตำบลเมืองปอน , ตำบลแม่อูคอ และตำบลแม่ยวมน้อย จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรม และในภาคบ่ายมีผู้จัดเก็บ จปฐ. จากตำบลขุนยวม จำนวน 20 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Smart Survey  วิธีใช้งาน และลงข้อมูลผู้จัดเก็บ พร้อมทั้งการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนของตนเองก่อน

            ทั้งนี้ ครู ก. จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับวิทยากรระดับอำเภอ สภาองค์กรชุมชน ก่อนจะมีการถ่ายทอดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ต่อไป

 

Cr.พช.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ