กองทัพภาคที่ 3 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ห้วงวันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

พันเอกสันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 แจ้งว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ห้วงวันที่ 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 โดยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกำหนดการดังนี้

            อ.ปาย วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ห้องสอนอบรม กองร้อยอาวุธเบา ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์

            อ.ปางมะผ้า วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม อ.ปางมะผ้า

            อ.เมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

            อ.ขุนยวม วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม อ.ขุนยวม

            อ.แม่ลาน้อย วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมเทศบาล ต.แม่ลาน้อย

            อ.แม่สะเรียง (1) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสูง กรม ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์

            อ.แม่สะเรียง (2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ อาคารสูง กรม ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์

            และ อ.สบเมย วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 นพค.36

            ทั้งนี้ ในปีนี้กองทัพบกได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID - 19  โดยหน่วยตรวจเลือกจะมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ก่อนและหลังการตรวจเลือกในทุกวัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ เตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกสวมใส่ตลอดการตรวจเลือก

            สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารสามารถยื่นสมัครได้ตลอดการตรวจเลือก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ