จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 359 ครั้ง

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในรูปแบบกิจกรรมการให้บริการประชาชน เช่น การให้ความรู้ด้านอาชีพการให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ การฝึกอาชีพด้านเกษตรกร หรือการแปรรูปอาหาร การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืช การให้บริการด้านสาธารณสุขและการบริการตัดผม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

            เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง  จิตอาสาพระราชทาน แต่งกาย ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงในวันและเวลาดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ