กลุ่มผู้ปลูกผัก และโครงการทหารพันธุ์ดี ยังคงนำผักปลอดสาร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกอย่างต่อเนื่อง ที่ตลาดนัด พืชผักปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 331 ครั้ง

     ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง โครงการตลาดนัด พืชผักปลอดภัย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จังหวัดลำปาง ยังคงมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

     โดยกองสวัสดิการสังคมได้ประสานงานกับกลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชผัก ผลไม้ในระดับชุมชน เขตเทศบาลนครลำปาง 17 กลุ่ม ระดับจังหวัดลำปาง 4 กลุ่ม และเทศบาลนครลำปาง 1 กลุ่ม มาจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัว และผลิตภัณฑ์ชุมชน บริหารจัดการโดยใช้หลักการของการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือประชาชนจิตอาสาเป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ได้นำพืชผักสวนครัวมาร่วมวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาอีกด้วย

     ด้าน ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้เป็นห่วงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดฯ จึงได้มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าตรวจพืชผักที่ประชาชนจะนำเข้ามาจำหน่ายก่อนทุกครั้ง โดยทำการตรวจสารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอมาลีน และ สารพิษ (ยาฆ่าแมลง) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าภายในตลาดฯ มีความปลอดภัย ไร้สารเคมี และดีต่อสุขภาพ

     ทั้งนี้ขึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อพืชผักสวนครัว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ได้ทุกเย็นวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะนำสินค้ามาวางจำหน่าย ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0 5423 7237 ต่อ 3108 ในวันเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ