ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” โดยเห็นว่า การศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ พร้อมยึดมั่นหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 577 ครั้ง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” โดยเห็นว่า การศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ พร้อมยึดมั่นหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

วันนี้ (23 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเช้าได้เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ให้แก่เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ถือเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการถ่ายทอดสู่เยาวชนและลูกหลานได้ โดยเห็นว่า การศึกษา เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาหมายถึงการใช้ปัญญา นำหน้าชีวิต สู่ความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการเรียน การทำงาน การประกอบอาชีพ โดยยึดมั่นหลักปรัชญาคำสอนพระราชทาน ชีวิตที่พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล เป็นต้นแบบที่ดีในการใช้ชีวิต  นอกจากนี้การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ช่วยกันดำรงรักษาบ้านเมืองไทยให้กับลูกหลานของเราทุกคนสืบไป
   
    สำหรับในภาคบ่าย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เดินทางไปร่วมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง 'การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัย และเยี่ยมเยียน พบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ' แก่เยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

//////////////////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
23 กรกฎาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ