สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายปลีกเนื้อหมูราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 400 ครั้ง

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19ได้ผ่อนคลายลงแล้ว ส่งผลให้ภาวะการค้าโดยรวมคล่องตัวขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้าสุกรที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้านประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้มีความต้องการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับตัวสูงขึ้น

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยการนำเนื้อสุกรคุณภาพดีมาวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการจำหน่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป (สุกรเนื้อแดงกิโลกรัมละ 130 บาท)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานผู้ประกอบการนำเนื้อสุกรมาจำหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ100  กิโลกรัม ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ครั้งที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ครั้งที่ 5 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ครั้งที่ 6 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เขมทัต โภคสุวรรณกุล
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ