อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและจำกัดลูกน้ำยุงให้สาธารณสุข ทั้ง 7 อำเภอพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 353 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในคน/สัตว์ และกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยจะจัดการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหลังจากแถลงข่าวเสร็จ จะดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง (มอสกอน 10ที) จำนวน 200,000 เม็ด ให้แก่สาธารณสุขอำเภอ พร้อมกัน ทั้ง 7 อำเภอ นำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชน โดยให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแจกจ่าย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อมูลจากศูนย์ไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ยอดผู้ป่วยสัปดาห์นี้ 656 ราย ผู้ป่วยสัปดาห์ที่แล้ว 161 ราย เรียงลำดับอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2563 อ.แม่สะเรียง 459 ราย อ.เมือง 103 ราย อ.สบเมย 50 ราย อ.แม่ลาน้อย 32 ราย อ.ขุนยวม 7 ราย อ.ปาย 3 ราย อ.ปางมะผ้า 2 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 656 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ