ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 368 ครั้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจ เพื่อแก้ไขบัญหา ความเดือดร้อนของบ้านเมือง

พันตำรวจเอกดำเนิน กันอ่อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝาง เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อรองรับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชียงใหม่ แสวงหาประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว โดย สถานีตำรวจภูธรฝางสถานีตำรวจภูธรแม่อาย และสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 31กรกฎาคม 25463 ณ อาคารศาลเจ้าฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนประชาชน เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 300 คน โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศไทย การปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของจังหวัดเชียงยงใหม่ แบบ New Normal และการสร้างบทบทการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารเครือข่ายพลังแผ่นดิน เพื่อแก้ไขบัญหา ความเดือดร้อนของบ้านเมือง และสนับสนุนกิจการตำรวจ (รวมใจไทยสร้างชาติ) และบทบาทหน้าที่ของตำรวจในยุคปัจจุบัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ