จังหวัดเชียงรายจัดเกิจกรรมสานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 346 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี พร้อมเปิดกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน บริเวณสวนรุกขชาติโป่งสลี หลักกิโลเมตรที่ กม.921+877 หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะหน่วยงานราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนร่วมสวมเสื้อผ้าด้วยโทนสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม

     จังหวัดเชียงรายจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกีรยติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นการแสดงออกด้วยความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตประชาราษฎร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

     โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำโครงการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียีติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกิจกรรม "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี
ซึ่งจังหวัดเชียงรายพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมดูแลทำความสะอาดริมสองข้างทาง ปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมือง และถนนพหลโยธินโดยรอบบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด สอดรับกับสภาพภูมิทัศน์ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ บนความสมดุลของทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ริมสวนรุกขชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสมพระเกียรติยศด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฟาก สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก สวท.เชียงราย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ