จิตอาสาชาวลำพูน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 386 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในระยะเร่งด่วน ประชาชนควรเก็บบ้านให้สะอาด ป้องกันไม่ให้มีมุมอับเป็นที่เกาะพักของยุง ทายากันยุง นอนในมุ้ง ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวไม่ให้ยุงกัด ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในระยะเร่งด่วน  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขัดล้างสิ่งสกปรก ใส่ทรายอะเบทลงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง และพ่นหมอกควันไล่ยุงบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วย 31,438 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 47.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.03 เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.91 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ แม่ฮ่องสอน(200.12 ต่อแสนประชากร) ชัยภูมิ(171.10 ต่อแสนประชากร) ระยอง (142.62 ต่อแสนประชากร) ขอนแก่น(118.67 ต่อแสนประชากร) นครราชศรีมา(111.02 ต่อแสนประชากร)

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่29 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 67 ราย อัตราป่วย 16.50 ต่อแสนประชากร กระจายใน 7 อำเภอ คือ อำเภอเวียงหนองล่อง 8 ราย (45.97ต่อแสนประชากร)อำเภอแม่ทา 13ราย(33.32ต่อแสนประชากร) อำเภอบ้านโฮ่ง 11ราย (27.50ต่อแสนประชากร) อำเภอลี้ 18 ราย (25.73ต่อแสนประชากร) อำเภอทุ่งหัวช้าง 5ราย(24.77ต่อแสนประชากร) อำเภอบ้านธิอ2 ราย(11.26 ต่อแสนประชากร) อำเภอเมือง 10 ราย(6.82 ต่อแสนประชากร)

ทั้งนี้ ประชาชนควรเก็บบ้านให้สะอาด ป้องกันไม่ให้มีมุมอับเป็นที่เกาะพักของยุง ควรให้เด็กเล็กนอนในมุ้ง หรือ ห้องที่มีมุ้งลวด สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด ใช้ยาทากันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ