ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 411 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ ที่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) สั่งการสร้างเครือข่ายตลอดทั้งลำน้ำเพื่อประสานข้อมูล เฝ้าระวัง ประเมินและแจ้งเตือนประชาชนก่อนเกิดภัย

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า พื้นที่จังหวัดลำพูน ยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่อง ในวันที่ 4 ส.ค. 63 ปริมาณฝนจะลดลง และจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค.63 ปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ ปริมาณน้ำในทุกลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับระดับน้ำภาพรวมของจังหวัดลำพูน ณ เวลา 15.00 น. แม่น้ำกวง ตรวจวัดที่สถานีสะพานท่านาง ระดับน้ำปกติ ,น้ำแม่ทา สถานีแม่สะป๊วด ระดับน้ำปกติ ,แม่น้ำลี้ สถานีตรวจวัดน้ำแม่อีไฮ ระดับน้ำปกติ ,ระดับแม่น้ำปิง สถานีตรวจวัดน้ำสะพานนวรัฐ ระดับปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำชับให้ทุกอำเภอ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมติดตามข้อมูลสภาวอากาศ ข่าวสารแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม หากเกิดเหตุสาธารณภัย ให้จัดกำลังเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที ทั้งยังได้มอบหมายให้ชลประทานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ปภ.จังหวัดลำพูน ตรวจเช็คและประเมินสถานการณ์ตามจุดต่างๆ และแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ประเมินระดับน้ำจากต้นทางในลำน้ำปิง ว่าเมื่อมวลน้ำมาถึงจุดต่างๆ แล้ว จะส่งผลให้ล้นตลิ่งในจุดใดบ้าง ประสานเครื่อข่ายในตลอดลำน้ำทั้งสายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตามสถานีจุดวัดน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ