ส่งผลผลิตลำไยเกษตรแปลงใหญ่ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปจำหน่ายให้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรร้อยเอ็ด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 417 ครั้ง

 

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และนายเอกณัฏฐ์ จายหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลเชียงแรง ติดตามการเก็บเกี่ยว คัด และบรรจุลำไยของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อส่งให้สหกรณ์นิคมการเกษตรเชียงคำจำกัด นำไปจำหน่ายให้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,000 ตะกล้า 3,000 กิโลกรัม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ