สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพบคราบสีส้มปกคลุมผิวน้ำของแม่น้ำตุ๋ย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 480 ครั้ง

     เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพบคราบสีส้มปกคลุมผิวน้ำของแม่น้ำตุ๋ย บริเวณบ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

     จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า น้ำในแม่น้ำไหลช้า มีคราบสีส้มลอยปกคลุมบริเวณผิวน้ำ แต่ไม่มีกลิ่น คราบสีส้มมีลักษณะเป็นผงเปียกเนื้อละเอียด มีอนุภาคเล็ก น้ำที่อยู่บริเวณใต้คราบสีส้มมีลักษณะปกติ ไม่ได้เป็นสีส้มแต่อย่างใด ไม่พบลักษณะเน่าเสีย ไม่พบพืชน้ำตาย หรือความเสื่อมโทรมในทางชีวภาพ

     ในการนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณตรงข้ามท่าทราย บ้านเอื้อม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในห้องปฏิบัติการทดสอบ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 โดยจะวิเคราะห์คุณภาพน้ำและแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ