รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ด้านความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ทางรัฐบาลจะชดเชยต้นทุนการผลิต ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 465 ครั้ง

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด ด้านความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ทางรัฐบาลจะชดเชยต้นทุนการผลิต ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบแนวทางการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน พร้อมติดตามสถานการณ์อุกทกภัยจากพายุ “ซินลากู”อย่างใกล้ชิด โดยพบว่ามีผู้ประสบภัยในพื้นที่หลายจังหวัด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติงาน ทั้งการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งให้ติดตามคาดการณ์ลักษณะอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมถึงการจัดสิ่งของ ของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ การแจกจ่ายถุงยังชีพให้ทั่วถึง และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

          ในเวลาต่อมา รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง และภาวะวิกฤตภัยแล้งในฤดูกาลผลิตลำไย ปี 2562/2563 ทำให้ราคาผลลิตตกต่ำ ประกอบกับการส่งออกสินค้าลำไยไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ถูกระงับการส่งออก ซึ่งรัฐบาลได้ลงมาให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งการกระจายผลผลิตลำไยออกจากแหล่งผลิต  การแปรรูป รวมถึงกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใย พร้อมมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกคน โดยขอให้มีความเข้มแข็ง และขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

///////////////////////

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6 สิงหาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม /พยุงศักดิ์ เทพแก้ว// ภาพ-ข่าว
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ