เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 381 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

                วันนี้ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา  สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า มีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบถุงชีพพระราชทาน ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า รวมจำนวน 2,000 ชุด และนายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน ซินลากู ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นอ้อท่วมถนน เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ทำให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนราษฏร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ราษฏรในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าได้รับผลกระทบ จากการสำรวจมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน 14,386 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหาย 45 หลัง วัด 3 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตร 12,368 ไร่ ถนน 40 สาย สะพาน 7 แห่ง

โดยนางมาริษา  สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ การรักษาดูแลผู้ป่วย  จากเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฏรผู้ป่วย ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน 6 ครอบครัว เพื่อให้การช่วยเหลือต่างๆ บรรเทาความเดือนร้อน ซึ่งประชาชนต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ