พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 365 ครั้ง

          วานนี้ (10 สิงหาคม 2563) นางศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media” เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าและบริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

          นางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูลพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเพิ่มเติมว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  อยู่ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการตลาดผสิตภัณฑ์ OTO ในหมู่บ้าน OTOp เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นทุนการผลิตสินค้และบริการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ หลักสูตร "การขายสินค้า
ออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media   ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ict
แม่ส่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

          โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้แนวโน้มการชายสินค้าในยุคปัจจุบัน / หลักการขายสินค้าออนไลน์ / ความสำคัญของการขายสินค้าออนไลน์/องค์ประกอบของการขายสินค้าออนไลน์ / การบริหารการขายสินค้าออนไลน์ /ตัวอย่างสินค้าออนไลน์  / การถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ และตกแต่งภาพด้วย Smart Phone / ตัวอย่างภาพถ่ายสินค้า และการลงข้อมูลสินค้า / ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของ Smart Phone

          ปัจจุบันการขายออนไลน์  เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการเนื่องจากต้นทุนต่ำ ไม่ต้องมีหน้าร้าน สามารถทำด้วยตัวเองได้ ลูกค้าไม่จำกัด ไม่มีพรมแดนไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้า แก่ลูกค้าต่างประเทศ อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิช
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ