มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปลูกป่า สืบชะตาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 442 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยกล้วยไม้ไทย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ..//

            ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ จัดกิจกรรม ปลูกป่า สืบชะตา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีนายศิวะ  ธมิกานนท์  นายอำเภอสันทราย  เจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่  และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน  ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี 

          ทั้งนี้ ได้มีการปลูกป่าจำนวน 1,000 ต้น  กิจกรรมสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว การปล่อยพันธุ์กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น  ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมสู่ระบบนิเวศด้วยชุมชนและรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ดิน น้ำ  และป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ 

          นอกจากนี้ ยังได้เปิดนิทรรศการ “รักษ์ ดิน น้ำ ป่า ศาสตร์พระราชา ป่าบ้านโปง”  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยการ ปกป้อง ปกปักษ์ ฟื้นฟู ป่าไม้  นิทรรศการได้นำเสนอประวัติความเป็นมา ของโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กิจกรรมการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชุมชนบ้านโปง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงการแสดงมีผลการดำเนินงานของโครงการ ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวและรางวัลอื่น ๆ  รวมถึงมีตัวอย่างพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ รวบรวมจัดแสดงให้ได้เรียนรู้อีกด้วย

 

                                     

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ