ม.ราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน NBT เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 256 ครั้ง

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ NBT เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม "NMC ศึกษาดูงานเพิ่มสมรรถนะและทักษะวิชาชีพเฉพาะ" โดยนำนักศึกษา 30 คน และอาจารย์ 4 คน ร่วมศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หรือ NBT เชียงใหม่ โดยได้ดูการจัดรายการสด "เช้านี้ที่ภาคเหนือ" ในห้องแสดงใหญ่ของทางสถานี มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายช่างเทคนิคและฝ่ายรายการโทรทัศน์ร่วมบรรยายให้ความรู้ และตอบข้อซักถามของนักศึกษา

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ เรียนรู้กระบวนการหลอมรวมองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา NBT เชียงใหม่เป็นองค์กรที่รับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่องหลากหลายสถาบัน
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทรงเกียรติศักดิ์ ไชยศิลป์
บรรณาธิการ : สุพัฒน์ เลาห์กมล
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ