ส.ว. ร่วมหารือปัญหาด้านการท่องเที่ยว พร้อมเร่งหาแนวทางการฟื้นฟู หลังสถานการณ์ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 323 ครั้ง

คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเร่งหาแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์ COVID-19

ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะ เข้าร่วมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ในการนี้สมาชิกวุฒิสภา ได้มีการรับฟังสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งพูดคุยกับทุกภาคส่วน ในส่วนของปัญหาช้าง ผู้ประกอบการทัวร์ รถเช่า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ปัญหาโรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว สปา นวด และปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขอให้สมาชิกวุฒิสภามีการนำเสนอข้อร้องเรียนให้รัฐบาลมีการช่วยเหลือหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ในการยื่นขอกู้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการและภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลถึงการจ้างงาน ให้เกิดรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ซึ่งภาคการท่องเที่ยวและบริการ ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ถึงปีละกว่า 120,000 ล้านบาทโดยขอให้ผู้ประกอบการต้องอดทนในระยะนี้ไปก่อน เพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังเข้ามาในประเทศไม่ได้ ซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงจากทุกภาคส่วน จะได้นำปัญหาต่างๆ ไปประมวล ทำการศึกษาและเสนอกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพร้อมดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สำหรับปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข จะได้นำไปตั้งกระทู้ถามรัฐบาลต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ