จ.ลำปาง ประชุมพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 297 ครั้ง

     นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 ที่สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วม เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2563

     ในที่ประชุมมีมติให้การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนทั้ง 17 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจสอบ ในการนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องปรับปรุงเครื่องหมาย และฉลาก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่อีกครั้ง จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าวาระเพื่อการพิจารณา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จะเร่งดำเนินการจัดทำใบรับรอง เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ