อำเภอสบเมย เดินหน้าปราบยุงลายต่อเนื่อง หลังพบยอดสูงเป็นลำดับ 3 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 373 ครั้ง

    วานนี้ (16 ส.ค. 63) นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พร้อมด้วย นายทองคำ แปงมูล สธารณสุขอำเภอสบเมย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วง บ้านแม่สามแลบ บ้านกองก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งพาะพันธ์ยุงลาย ภายในหมู่บ้านรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
    เริ่มจากหมู่ที่ 4 บ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย ได้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งพาะพันธ์ยุงลาย ภายในหมู่บ้านรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง จำนวน 20 ครัวเรือน พบลูกน้ำ 2 หลังคาเรือน ค่า HI เท่ากับ 10 เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการดูแลป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากยุงพร้อมมอบทรายอะเบท ในขณะเดียวกันที่ บ้านแม่สามแลบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง บ้านแม่ตอละ 78 ครัวเรือน ภาชนะ 120 ชิ้น ไม่พบ ลูกน้ำยุงลาย บ้านห้วยมะโอ 35 ครัวเรือน ภาชนะ50 ชิ้น ไม่พบลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ที่บ้านกองก๋อย เจ้าหน้าที่นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านกองก๋อย หมู่ 1จำนวน 15 หลังคาเรือน พบลูกน้ำยุงลาย 1 หลังคาเรือน จำนวนภาชนะที่สำรวจ 36 ชิ้น พบค่า HI เท่ากับ 6.66 CI เท่ากับ 5.55
    สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุดของอำเภอสบเมย จากศูนย์ข้อมูลงานป้องกัน ควบคุมโรคอำเภอสบเมย ยอดผู้ป่วยสะสม 103 ราย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยสูงสุดที่ ต.แม่คะตวน 50 ราย ต.แม่สวด 27 ราย ต.แม่สามแลบ 15 ราย ต.ป่าโปง 6 ราย ต. สบเมย 3 ราย ต.กองก๋อย 2 ราย ตามลำดับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ