จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 349 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
    วันนี้ (19 ก.พ.63) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้ผู้ที่หลงผิดได้รับการพัฒนาอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตั้งใจฝึกฝนทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู และปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริตภายหลังการอบรม และกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
 
    การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน รวมระยะ 12 วัน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เทศบาลเมือง จำนวน 19 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมือง จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สะเมิงฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง หางดง ฮอด ดอยเต่า เวียงแหง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา และเทศบาลเมืองต้นเปา โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ