สนง.สหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน นำนักเรียน ตชด.ทัศนศึกษา จ.เชียงใหม่ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดแนวคิด และการพัฒนางานสหกรณ์ในโรงเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 440 ครั้ง

          นายวงศ์ชัย ไชยโย  สหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ให้แก่นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   แก่นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้สังเกตการณ์ และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 แห่งๆ ละ 8 ราย รวม 96 ราย ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 18 - 20  สิงหาคม  2563

          สหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งเพิ่มเติมว่า  การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์นอกห้องเรียน  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และแนวทางในการดูงานมาปรับใช้ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน  รวมถึงเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดแนวคิด  ในการพัฒนา

          โดยกำหนดการทัศนศึกษา ประกอบด้วย  การรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ร้าน

สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด   ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่    เข้าชมสวนสัตว์

เชียงใหม่  ศึกษาดูงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  รับฟังแนวทางการ ดำเนินงาน

ของ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ (ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย)  รวมถึงกิจกรรมตลาดนัด

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ